CÔNG TY TNHH LAMIPEL VIỆT NAM

B5-1 – B5-5, KCN Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Việt Nam.

Zip Code: 815920
Tax ID code: 3603576093
Ph: + (84) 0251 3682230
Fax: + (84) 0251 3682231

Email: info@lamipelvn.com – commercial@lamipelvn.com